ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
ที่อยู่
: 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ : 0 75 500888
โทรสาร : 0 75 500885
อีเมล : management.dusittrang@gmail.com